Advokátska kancelária SKL        

Francúzsko & Slovensko

Tel : +33 1 44 17 37 77

Exequatur

Exequatur je pojem špecifický pre medzinárodné právo súkromné a vzťahuje sa na rozhodnutie súdu, ktorým sa povoľuje vykonanie rozsudku súdu, rozhodcovského výroku, autentického nástroja alebo súdneho vyrovnania vydaného v zahraničí v danom štáte. V decembri 2000 prijali Komisia a Rada program vzájomného uznávania, ktorého cieľom je odstránenie konania exequatur medzi členskými štátmi pre všetky rozsudky v občianskych a obchodných veciach.

Advokáti

Natalia-Sklenarikova

Natalia SKLENARIKOVA vystudovala pravo na Parizskej univerzite, vzdelanie si doplnila vystudovanim ekonomie a cinskeho prava v Cine (Shangaj).

Advokáti

Potrebujete poradit ?

 

Kontaktujte nas